На кратко

На кратко

“Когато я видя за първи път, цветовете изпълващи пространството станаха по-ярки и наситени, звуците притихнаха, времето се разтегна във вечно сега … Погледна я в очите и разбра, колко съвършено може да бъде всичко…. Затвори очи, въздъхна и си тръгна уплашен до смърт.”

Please like & share:

Leave a Reply

Close Menu