Любовта е смърт

Любовта е смърт

Стени нямам,
как безкрая да оградя?
Разрушена, пречистена
от това коя съм и коя съм била …
Идвам.
Прегърни ме!
Любими, цената на твоята
любов е смъртта.

My walls are broken
Infynity don’t know boundries.
Destroyed, purified
of who I am and who I was …
I am coming.
Hold me!
Beloved, the price of
your love is death.

Please like & share:

Leave a Reply

Close Menu