Tag Archives: съдба

Аз съм своята Съдба

Седях там, в единия ъгъл на стаята … наблюдавах ранните слънчевите лъчи, лениво процеждащи се през прозореца… съсредоточеното му лице, красивите ръце творящи върху широката маса, застлана с цветове и мекота … чаят вреше и се носеше аромат на билки […]