Най-хубавото време в живота

Най-хубавото време в живота

Най-хубавото време в живота е когато си изгубил всичко…Най-хубавото време в живота е когато всичко си е отишло с гръм и трясък и изпразнени от идея дори какво да направим, просто съществуваме, заради самото съществуване. Най-хубавото време е когато пречистващата болка след загубата си е отишла, отишла си е всяка обсебваща идея, как трябва да се случат нещата, отишъл си е страхът от непознато в което ни е хвърлил животът, отишло си е желанието да опиваме да контролираме събитията и да блъскаме по затворените врати на миналото. Най-хубавото време е когато сме паднали полумъртви на колене, уморени да се борим и сме приели … отдали сме се на живота … “Ето Животе, нали ми взе всичко, вземи и мен” и той Животът бликва чрез нас, нов, искрящ, непознат … тогава разбираме, мислили сме си, че живеем, а сме били мъртви, мислели сме си, че умираме, а сме се раждали, мислели сме си, че светът се разпада, а той е ставал цял. Най-хубавият живот е този, който се случва чрез нас, а ние танцуваме приказният си танц в ритъма на неговият пулс …. вдишай…издишай… c’est la vie.

текст: Лидия Иванова
фотография: интернет

Please like & share:

Leave a Reply

Close Menu